Lovewool No. 13 – Model 34

Correct:

Mouwen
[…]
Op een totale hoogte van 45 (45 – 46 – 47 – 47) cm aan weerskanten in elke toer 8×3 (10×3 – 2×3 – 8×3 – 4×3) st afk. = 41 (41 – 73 – 59 – 75) st. Dan aan weerskanten in elke toer nog 8×3 (6×4 – 14×4 – 10×4 – 14×4) st afk. = 17 (17 – 17 – 19 – 19) st.
[…]

Made by Me No. 13 – Model 4

Correct:

[…] Rugpand
68 st in blauw opzetten, en tussen de kantsteken
8 toeren in boordpatroon br. In de laatste terugtoer
gelijkmatig verdeeld 8×2 st patroonsgewijs
samen br. = 60 st. Dan in tricotsteek rechts br.,
volgens het betreffende diagram. Hierbij zover
mogelijk, voor elke kleurenvakje een aparte bol
gebruiken, en telkens bij de kleurenwissel de draden
kruiselings voeren, om gaatjes te vermijden.
Na afwerking van het diagram alle st afk. […]

Lovewool No. 13 – Model 20

Correct:

Materiaal
Rico Creative Melange Garzato aran Wonderball
Kleur 007 (natur) 200 g
Rico rondbreinaald 4 en 5 mm, lengte 80 cm.

Lovewool No. 13 – Model 23

Correct:

[…] Werkbeschrijving
6 st opzetten, en straks 2 toeren als kantsteken br.
Dan met de meerderingen beginnen zoals volgt:
3 kantsteken, 1 st vanuit de dwarse draad (tussen 2 st)
br., 3 kantsteken. Deze meerderingen aan het einde van
elke heentoer (vóór de kantsteken) voortzetten, tot 45 st
op de naald zitten. Deze gemeerderde st in basispatroon
br. Vervolgens 14x in elke 8e toer, telkens aan het
einde van de toer (vóór de kantsteek) meerderen = 59 st.
Dan 35x in elke heentoer vóór de kantsteek en in elke
terugtoer na de kantsteek meerderen = 94 st. Dit is de
eerste helft van de driehoekige doek. De tweede helft
evenzo br., maar tegengesteld. Dus in plaats van de meerderingen
nu minderingen breien. Voor de minderingen,
2 st patroonsgewijs samen br. De resterende 6 st afk. […}

Lovewool No. 13 – Model 24

Correct:

Linker voorpand

[…] Op een totale hoogte van 23 (25 – 27) cm, voor de V-hals, aan
de linker werkrand in elke 6de toer 5x (4x – 3x) en in elke
volgende 8e toer 5x (6x – 7x) de 2 st vóór de st van de
boord re samen br. […}