Made by Me No. 16 – model 30

Correct:

Materiaal
Rico Essentials Organic Cotton aran
Kleur 027 (bloemenroze) 300 g
Kleur 029 (wijnrood) 50 g
Rico Creative Summer Sprinkles
Kleur 009 (neon groen) 100 g
Rico haaknaald 3 mm

Rico Baby 35 – model 3

Correct:

[…]

Hoofdpand

[…]

Op dezelfde manier in de volgende en in elke volgende 6de ronde in totaal 4 5x4 (5 6x4 – 6 7x4 – 7 8x4) st meerderen = 144 (156 – 168 – 180) st.

1 ronde zonder meerderingen br.

Kruisje

Volgende ronde: 3 (4 – 4 – 5) st afk., 65 (69 – 75 – 79) st re, keren = 66 (70 – 76 – 80) st. In toeren verder br.

Volgende toer: patroonsgewijs br.

[…]

Rico Baby 37 – model 3

Correct:

 

rugpand

In basispatroon verder br. Eerst over de st van de

rechter broekspijp br., (hierbij aan de kant met de

meerderingen eindigen), dan 5 st voor het kruis

nieuw opzetten, en de st van de linker broekspijp

op de hulpnaald br., (hierbij aan de kant met de

meerderingen beginnen) = 73 (79 – 83 – 89) st.

In basispatroon recht verder br.

Voor de mouwen, op een totale hoogte van

33 34 (35 36 – 37 38 – 42 43) cm aan weerskanten in elke

2de toer in totaal 2×4 (2×5 – 2×7 – 2×7) st

meerderen, de laatste toer aan weerskanten

markeren = 89 (99 – 111 – 117) st.

Recht verder br.***

Voor de achterste opening, op een totale

hoogte van 40 (43 – 45 – 51) cm de middelste st

op een hulpnaald (speld) in ruststand zetten, en

vervolgens de twee zijden apart afwerken.

2 (2 – 3 – 3) cm recht verder br.

Voor de schoudervorming, op een hoogte van

42 (45 – 48 47 – 54 53) cm aan de schouderkant in de

volgende en in elke volgende 2de toer in totaal

3×9 (3×10 – 3×11 – 3×11) 1×7 en 3×9 (1×8 en 3×10, 1×9 en 3×11, 4×11) st afk. De resterende

10 (11 – 13 – 14) st op een hulpnaald in ruststand

zetten.

De tweede zijde tegengesteld afwerken.

Voorpand

Tot *** zoals het rugpand afwerken.

Voor de hals, op een totale hoogte van

38 (41 – 44 – 49) cm de middelste

9 (11 – 15 – 17) st op een hulpnaald in

ruststand zetten, en vervolgens de twee zijden

apart afwerken. Voor de halsvorming, aan de

halskant in elke toer in totaal 6×1 afk. Op een

totale hoogte van 42 (45 – 48 – 54) cm de

schoudervorming zoals het rugpand afwerken.

De tweede zijde tegengesteld afwerken.

Rico Baby 35 – model 9

Correct:

Rechter voorpand

Naar de in ruststand gezette st op de hulp-naald terug keren, en de draad weer met het werkstuk verbinden. Met naalden 4 mm 1 st extra opzetten, over de laatste 16 (17 – 18 –

19 – 20) st patroonsgewijs br., keren, en de toer patroonsgewijs eindigen

= 17 (18 – 19 – 20 – 21) st.

Voor de raglanvorming, in de volgende en in elke volgende 2de toer in totaal 5×1 (6×1 –

7×1 – 8×1 – 9×1) st overgehaald meerderen. In de volgende heentoer 2 (2 – 2 – 3 –3) st extra opzetten. 1 toer recht verder br., en de 24 (27 26 – 28 – 30 31 – 33) st op een hulpnaald in ruststand zetten.

 

Linker voorpand

De 16 (17 – 18 – 19 – 20) st voor het linker voorpand op de hulpnaald patroonsgewijs br., keren, 1 st extra opzetten, en de toer patroons­gewijs

eindigen = 17 (18 – 19 – 20 – 21) st.

De raglanvorming zoals het rechter voorpand br., maar tegengesteld. Aan het begin van de laatste terugtoer 2 (2 – 2 – 3 – 3) st extra opzet­ten = 24 (27 26 – 28 – 30 31 – 33) st.

 

Hoofddeel

Dan over alle st van de voorpanden en van het rugpand in de volgende volgorde br.: de

24 (27 26 – 28 – 30 31 – 33) st van het linker voor­pand, de 50 (55 – 58 – 63 – 68) st van het rugpand en de 24 (27 26 – 28 – 30 31 – 33) st van het rechter voorpand = 98 (108 107 – 114 – 124 125

134) st. Nog 14 (15,5 – 17 – 19 – 21,5) cm patroonsgewijs verder br. Hierbij in het midden van de laatste toer 1 (0 – 1 – 0 – 1) st meerderen

= 99 (109 107 – 115 – 125 – 135) st. Met naalden 3 mm nog 8 toeren in boordpatroon br. Alle st patroonsgewijs afk.

 

Ricorumi Fresh Friends – Paddenstoeltje

Correct:

P A D D E N S T O E L T J E
DE STEEL VAN HET PADDENSTOELTJE
Van beneden naar boven haken.
1e ronde: in beige 8 vasten in een magische ring
haken, vervolgens in rondes haken = 8 st.
2de ronde: elke st dupliceren, d.w.z. 2 vasten in elke
st van de voorafgaande ronde haken = 16 st.
3de ronde: elke 2de st dupliceren = 24 st.
4de ronde: elke 3de st dupliceren = 32 st.
5de ronde: elke 4de st dupliceren = 40 st.
6de ronde: elke 5de st dupliceren = 48 st.
7de ronde: elke 8e st dupliceren = 54 st.
8e ronde: elke 9de st dupliceren = 60 st.
9de t/m 13de ronde: vasten haken.
14de ronde: elke 9de en 10de st samen haken = 54 st.
15de t/m 17de ronde: vasten haken.
18de ronde: elke 8e en 9de st samen haken = 48 st.
19de t/m 21de ronde: vasten haken.
22de ronde: elke 7de en 8e st samen haken = 42 st.
23de t/m 25de ronde: vasten haken.
26de ronde: alleen in het voorste gedeelte van de st
steken, en elke st dupliceren = 84 st.
27de t/m 28de ronde: vasten haken.
De draad afknippen, door de laatste st rijgen en
wegnaaien. De ogen tussen de 15de en 16de ronde
fixeren, met een afstand van elkaar van circa 10 st.
De steel met polyesterwatten vullen.

Baby Merino No. 1 – model 09

Correct:

Rugpand

In kleur A 77 (83 – 91 – 99) st opzetten, en 3 (3 – 3,5

– 4) cm in boordpatroon br. In de volgende terugtoer

av st br., en gelijkmatig verdeeld 8 (8 – 10 – 10) st

minderen = 69 (75 – 81 – 89) st.

In basispatroon verder br. Na 4 (4 – 6 – 6) toeren met

naalden 4 mm in basispatroon volgens telschrift intarsiepatroon

1 br. Hierbij de draden, voor de kleurenwissel,

op de achterkant kruiselings leggen (om

gaatjes te voorkomen). In de 4de toer met naalden

3,5 mm en kleur A verder br. Met naalden 4 mm op

een hoogte van 11 (14 – 17 – 22) cm in basispatroon

volgens telschrift intarsiepatroon 2 verder br. Na deze

4 toeren van het telschrift, op een hoogte van circa

12 (15 – 18 – 23) cm, volgens telschrift intarsiepatroon

4 3 verder br., en voor de armsgaten, aan weerskanten

1×4 st afk. = 61 (67 – 73 – 81) st.

Voor de raglanvorming, aan weerskanten in de

volgende en in elke volgende toer in totaal 5×1 (5×1 –

5×1 – 9×1) st en in elke volgende 2de toer (heentoer)

in totaal 14×1 (15×1 – 17×1 – 16×1) st afk. Tegelijk na

deze 24 toeren van het Intarsiepatroon 3 weer met

naalden 3,5 mm in kleur A verder br.** Op een hoogte

van circa 19 (22 – 26 – 31,5) cm, als nog 35 (41 – 43 –

45) st op de naald zitten, voor de achterste opening,

de middelste st op een hulpnaald in ruststand zetten,

en vervolgens de twee zijden apart afwerken.

 

Mouwen

Met naalden 3,5 mm in kleur A 41 (41 – 43 – 45) opzetten,

en 3 (3 – 3,5 – 4) cm in boordpatroon br. In de

volgende terugtoer av st br., en gelijkmatig verdeeld

2 st meerderen = 43 (43 – 45 – 47) st.

In basispatroon verder br., en voor de mouwvorming,

aan weerskanten in de 3de (3de – 5de – 5de) toer

en in elke volgende 6de toer in totaal 5×1 (7×1 – 8×1

– 10×1) st meerderen = 53 (57 – 61 – 67) st. Tegelijk

met naalden 4 mm in de 5de t/m 8e (5de – 8e – 7de

– 9de – 7de – 9de) toer volgens telschrift intarsiepatroon

1 br., dan met naalden 3,5 mm en kleur A

verder br.

Op een hoogte van 14 (16 – 19 – 23) cm met naalden

4 mm 4 toeren volgens telschrift intarsiepatroon 2 br.

In de volgende toer, op een hoogte van circa 15 (17 –

20 – 24) cm volgens telschrift intarsiepatroon verder

br. Voor de mouwkop 1×4 st afk. Vervolgens voor de

raglanvorming, aan weerskanten in de volgende en

in elke volgende toer in totaal 1×1 (3×1 – 1×1 – 3×1) st

en in elke volgende 2de toer (heentoer) in totaal 16×1

(16×1 – 19×1 – 19×1) st afk. Tegelijk na deze 24 toeren

van intarsiepatroon 4 weer met naalden 3,5 mm in

kleur A verder br. De resterende 11 (11 – 13 – 15) st

op een hulpnaald in ruststand zetten.

De tweede mouw evenzo afwerken.

 

 

Lovewool No. 15 – model 34

Correct:

Werkbeschrijving
[…]
Dan in basispatroon met meerderingen verder br.
Op een hoogte van circa 80 cm, als na een 8e toer van het patroon nog 63 st op de naald zitten, verder br. zoals volgt.

[…]