Baby Merino No. 1 – model 05

Correct:

Mouwen

41 (43 – 45 – 49 – 51) st opzetten, en 2 (2 – 2,5 – 2,5

– 2,5) cm in boordpatroon br.

In de volgende terugtoer av st br., en gelijkmatig verdeeld

3 st minderen 21 (23 – 27 – 31 – 33) st meerderen = 62 (66 – 72 – 80 – 84) st.

Dan de st br. zoals volgt: 1 (3 – 6 – 1 – 3) st tricotsteek

averechts, 60 (60 – 60 – 78 – 78) st in basispatroon,

1 (3 – 6 – 1 – 3) st tricotsteek averechts. Op

deze manier recht verder br.

Opeen totale hoogte van 12 (15 – 17 – 20 – 24) cm Aalle st patroonsgewijs afk.