Rico Kids 09 – model 24

Correct:

Werkbeschrijving driehoekige doek
68 st opzetten, en tussen de kantsteken in boordpatroon br.