Made by Me No. 13 – model 04

Correct:

[…]

Rugpand
68 st in blauw opzetten, en tussen de kantsteken
8 toeren in boordpatroon br. In de laatste terugtoer
gelijkmatig verdeeld 8×2 st patroonsgewijs
samen br. = 60 st. Dan in tricotsteek rechts br.,
volgens het betreffende diagram. Hierbij zover
mogelijk, voor elke kleurenvakje een aparte bol
gebruiken, en telkens bij de kleurenwissel de draden
kruiselings voeren, om gaatjes te vermijden.
Na afwerking van het diagram alle st afk.

[…]