Lovewool No. 13 – Model 23

Correct:

[…] Werkbeschrijving
6 st opzetten, en straks 2 toeren als kantsteken br.
Dan met de meerderingen beginnen zoals volgt:
3 kantsteken, 1 st vanuit de dwarse draad (tussen 2 st)
br., 3 kantsteken. Deze meerderingen aan het einde van
elke heentoer (vóór de kantsteken) voortzetten, tot 45 st
op de naald zitten. Deze gemeerderde st in basispatroon
br. Vervolgens 14x in elke 8e toer, telkens aan het
einde van de toer (vóór de kantsteek) meerderen = 59 st.
Dan 35x in elke heentoer vóór de kantsteek en in elke
terugtoer na de kantsteek meerderen = 94 st. Dit is de
eerste helft van de driehoekige doek. De tweede helft
evenzo br., maar tegengesteld. Dus in plaats van de meerderingen
nu minderingen breien. Voor de minderingen,
2 st patroonsgewijs samen br. De resterende 6 st afk. […}